روشونه هام خوابت بگیره بذار تا آروم دل بی تابت بگیره بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی من از شنیدنش گریم میگیره گریم میگیره بزار رو سینم سرت , چشمای خیس ترت بزار تا سیر نگات کنم , بو بکشم پیرهنت بقل کن بچسب بهم , بکش دوباره دست بهم جز تو کسی را ندارم , نزدیک تر از نفس بهم سرت بذار رو شونه هام خوابت بگیره بذار تا آروم دل بی تابت بگیره بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی من از شنیدنش گریم میگیره وقتی چشات خوابش میاد , آدم غماش یادش میاد یه حالتی تو چشمات ,که عشق خودش باهاش میاد وقتی چشات خوابش میاد , آدم غماش یادش میاد یه حالتی تو چشمات ,که عشق خودش باهاش میاد سرت بذار رو شونه هام خوابت بگیره بذار تا آروم دل بی تابت بگیره بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی
من از شنیدنش گریم میگیره
 
 
یهو دلم گرفت !
 
 
من امروز چم شده؟ .. این غم بزرگ چیه روی دلم سنگینی میکنه.. خدایا منو از این ابتلاء و امتحان سربلند خارج کن. خدایا خودت کمکم کن.. خدایا دستمو بگیر.. نذار زمین بخورم.. خدایا چشم امیدم فقط به توئه تنها امیدم توئی فقط . فقط و فقط خودت.. یا ارحم الرحمین تنهام نذار .. منو آنی به حال خودم وامگذار.. به فریادم برس خداااااااااا

ظاهرم میخنده و در درونم غوغاست. خودم میدونم که توی دلم چه خبره فقط خودم میدونم. لبهام میخندن و قلبم اشک میریزه.

خم شدم از بار عصيان، بارالها توبه كردم

گشتم از كرده پشيمان، بارالها توبه كردم

نفس، سركش; حرص، غالب; فكر، اندك; وهم، افزون

رفته ام دنبال شيطان، بارالها توبه كردم

 یکشنبه ۲۰ تیر۱۳۸۹ | 13:40 | Bahmansports |